Zasady mediacji

Zasada profesjonalizmu

Mediator to osoba z odpowiednim przeszkoleniem i wiedzą specjalistyczną (z zakresu psychologii, prawa, procedur) pozwalająca realizować proces mediacyjny w sposób należyty.

Zasada neutralności

Mediator nie ocenia rozwiązań proponowanych przez Strony, choć może wskazać kierunki rozważań lub przykłady, pomysły w oparciu o własne doświadczenie. Rolą mediatora jest wspieranie Stron w dochodzeniu do porozumienia oraz takie prowadzenie mediacji, by ugoda mediacyjna zaspokajała potrzeby Stron, była zgodna z prawem i z zasadami współżycia społecznego.

Zasada poufności

Mediacja jest procesem poufnym, co daje uczestnikom swobodę dyskutowania oraz rozważania różnych pomysłów na rozwiązanie konfliktu. Wszystko, co dzieje się podczas mediacji ma służyć tylko procesowi mediacyjnemu i nie może być wykorzystywane do innych celów.

Zasada dobrowolności

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza zgodę na nią, ale też możliwość rezygnacji z niej. Dobrowolność dotyczy obszarów, które są podejmowane w mediacji, ale przede wszystkim rozwiązań, które powinny być korzystne i akceptowalne dla wszystkich stron konfliktu

Zasada bezstronności

Mediator w swej pracy powinien dbać o to, by w równy sposób traktować każdą ze stron konfliktu. Pomocne w tym zakresie jest prowadzenie mediacji przez parę mediatorów, co jest zgodne z zasadami określonymi przez Europejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów i Standardami przyjętymi przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Sprawdź, jak przebiega mediacja
 

BEZPŁATNA POMOC

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA POZNANIA
dzięki dofinansowaniu ze środków budżetowych Miasta Poznania 

Konferencja

„Sprawiedliwość Naprawcza w konfliktach”

6 grudnia 2019 r. godz. 9.00-20.00

Aula SWPS Poznań ul. Kutrzeby 10

Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach Sprawiedliwości Naprawczej i dlatego najpierw wskażemy przeszkody, które należy pokonać w procesie wdrażania SN w Europie i w Polsce.  Następnie będziemy szukać inspirujących pomysłów – jak przekonać ustawodawców i społeczeństwo by idea SN nie wydawała się czystą abstrakcją, lecz skutecznym rozwiązaniem.

Na zakończeniu konferencji zapraszamy na pokaz specjalny filmu „Rozmowa”(napisy po polsku), (https://vimeo.com/235738403)

Informacje i zapisy (od 14 listopada):

udział we wszystkich wydarzeniach konferencji jest bezpłatny

www.swps.pl/poznan/aktualnosci

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC PRZYJDŹ (poniedziałek, środa, piątek 9.00-10.30, wtorek, czwartek 16.00-17.30) NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS

Godziny projektowe
854
Nasza kadra
14
Lata doświadczeń
9
Liczba odbiorców
10000